Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul.
Icoană făcătoare de minuni de la Sfânta Mânăstire Nicula, Cluj. Icoana a fost zugrăvită de preotul Luca din Iclod, în anul 1681
  Sainte Vierge Marie avec l'Enfant-Jésus.
Icône faiseuse de miracles du Saint Monastčre Nicula, Cluj, Roumanie. L'icône a été peint par le prętre Luca de Iclod, en 1681
  Saint Virgin Marie with the child-Jesus
Icon maker of miracles of the Saint Monastery Nicula, Cluj, Romania. The icon has been painted by the priest Luca of Iclod, in 1681.

Comandă, Commande, Order

Pour retour clic sur "Back"

webmaster : atvl@colba.net