Sfânta Fecioară cu Pruncul.
Icoană făcătoare de minuni de la Sfânta Mânăstire Neamt
  Sainte Vierge Marie avec l'Enfant-Jésus.
Icône faiseuse de miracles du Saint Monastčre Neamt, Roumanie
  Saint Virgin Marie with the child-Jesus
Icon maker of miracles of the Saint Monastery Neamt, Romania

Comandă, Commande, Order

Pour retour clic sur "Back"

webmaster : atvl@colba.net