Sfânta Cruce.
Cea mai mare bucată din lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul, se află la Sfânta Mânăstire Xiropotamou, Sfântul Munte Athos.
  La Sainte-Croix.
La plus grande pičce de bois de la Sainte-Croix sur laquelle a été crucifié Jésus, se trouve au Saint Monastčre Xiropotamou, Sainte Montagne Athos
  The Saint-Cross
The biggest piece of wood of the Saint-Cross on which has been crucified Jesus, be to the Saint Monastery Xiropotamou, Saint Mountain Athos

Comandă, Commande, Order

Pour retour clic sur "Back"

webmaster : atvl@colba.net